Vägbrytaren – medlemstidning

IOGT-NTO Dalarnas medlemstidning Vägbrytaren har utkommit oavbrutet sedan år 1888 och är Dalarnas äldsta, fortfarande utgivna, tidning.

Tidningen skickas som inlaga i Accent till de medlemmar som bor i Dalarna. Om du vill få tidningen men inte är medlem och/eller inte bor i Dalarna kan du kontakta vår distriktskonsulent Marie på 070-191 45 81 eller dalarna@iogt.se så skickar vi den till dig.

Material till Vägbrytaren skickas till: vagbrytaren@gmail.com.

2018

Vägbrytaren Nr 2 2018

Vägbrytaren Nr 1 2018

2017

Vägbrytaren Nr 4 2017

Vägbrytaren Nr 3 2017

Vägbrytaren Nr 2 2017

Vägbrytaren Nr 1 2017

2016

Vägbrytaren Nr 4 2016

Vägbrytaren Nr 3 2016

Vägbrytaren Nr 2 2016

Vägbrytaren Nr 1 2016

2015

Vägbrytaren Nr 4 2015

Vägbrytaren Nr 3 2015

Vägbrytaren Nr 2 2015

Vägbrytaren Nr 1 2015

2014

Vägbrytaren Nr 4 2014

Vägbrytaren Nr 3 2014

Vägbrytaren Nr 2 2014

Vägbrytaren Nr 1 2014

2013

Vägbrytaren Nr 4 2013

Vägbrytaren Nr 3 2013

Vägbrytaren Nr 2 2013

Vägbrytaren Nr 1 2013

2012

Vägbrytaren nr 4 år 2012

Vägbrytaren nr 3 år 2012

Vägbrytaren nr 1 år 2012

2011

Vägbrytaren nr 2 år 2011

Vägbrytaren nr 1 år 2011

Historia

IOGT-NTO Dalarnas distriktstidning Vägbrytaren har utkommit oavbrutet i 125 år och är Dalarnas äldsta tidning. Medlemstidningen Vägbrytaren utkom första gången 1888 och då kvartalsvis, som programskrift, där de olika IOGT-föreningarna meddelade en kontaktperson och sitt föreningsprogram. 1908 förändrades Vägbrytaren till en tidning liknande den nuvarande. Före samgående mellan IOGT och NTO 1970 hade även NTO en medlemstidning med namnet DALANTO. Sedan 1970 har Vägbrytaren utkommit i nuvarande form, även om formatet och antalet sidor varierat, med 4 nummer per år.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00